< Hurry Up For Admission! Admissions are Open for June 2022... < For online admission Google Form click here

Merit List

S.S.C. Board Pune / Nashik

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Year

Board

1

9

Mr. Sarode S. V.

92.43%

1993

Pune

2

25

Ms. Patil S. V.

90.14%

1993

Pune

3

37

Mr. Mahajan A. M.

88.43%

1993

Pune

4

48

Mr. Patil S. Z.

86.86%

1993

Pune

5

50

Mr. Deshpande C. C.

86.57%

1993

Pune

7

20

Mr. Bhavar A. N.

86.80

1997

Nashik

6

Highst in Math.

Mr. Salunkhe S. V.

99/100

2009

Nashik

8

Highest In So.Sci

Ms. Sonali V. P.

99/100

2011

Nashik

K. K. Wagh Vidyabhavan SSC Year-2021-2022

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr. Ambalwade Roshan Kailash

443/500

88.60

2

2

Mr. Lokhande Prathamesh Babasaheb

426/500

85.20

3

3

Mr. Buhar Kiran Haridas

420/500

84.00

4

4

Mr. Mahale Parth Ganesh

419/500

83.80

5

5

Mr. Surwade Omkumar Bajirao

412/500

82.40

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Science Year-2021-2022

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr. Vidhate Tejas Subhas

492/600

82.00

2

2

Ms. Bhandare Nikita Sandeep

487/600

81.17

3

3

Ms. Nikam Samiksha Kishor

472/600

78.67

4

4

Ms. Khandve Shrusti Bhagwan

460/600

76.67

5

5

Ms.Jadhav Anushka Vijay

455/600

75.83

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Arts Year-2021-2022

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Ms. Bairagi Trupti Narayandas

459/600

76.50

2

2

Mr. Shaikh Mustafa Rafik

458/600

76.33

3

3

Ms. Nagpure Akhada Dinesh

447/600

74.50

4

4

Khatik Muskan Adulraheman

444/600

74.00

5

5

Ms. Gade Dipali Bhausaheb

436/600

72.66

K. K. Wagh Vidyabhavan HSC Vocational Year-2021-2022

Sr.No.

Merit No

Name of Students

Marks

Persentage

1

1

Mr.Gute Sandip Walu

379/600

63.17

2

2

Mr. Macharekar Sanjay Anil

367/600

61.17

3

3

Mr. Lokhande Sanjay Uttam

361/600

60.17

4

4

Mr. Gholap Gaurav Suresh

352/600

58.67

5

5

Mr. Gaikwad Harshal Bhaskar

348/600

58.00